ການບໍລິການ

ການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການຂອງລູກຄ້າ.

ຫ້ອງວາງສະແດງຕ່າງປະເທດແລະຕົວແທນສະຫນັບສະຫນູນ.

ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດວິສະວະກອນທ້ອງຖິ່ນ.

ປະສົບການທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼັງຈາກທີມງານວິສະວະກອນການຂາຍ.