ໃບຢັ້ງຢືນ

Ronen® ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ EN71, EN72, EN73 ມາດຕະຖານ, ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ CE, Alidian ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜູ້ຂາຍຄໍາ.