ຕະຫຼາດ

Ronen® ມີຕະຫຼາດໃຫຍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:

ຕະຫຼາດພາຍໃນ: 65%

ຕະຫຼາດເອີຣົບ: 10%

ຕະຫຼາດອາເມລິກາເຫນືອ: 3%

ໂອເຊຍເນຍ: 2%

ອາເມລິກາໃຕ້: 5%

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້: 10%

ຕາເວັນອອກກາງ: 3%

ອາຊີຕາເວັນອອກ: 2%